Honëy Garlic Salmon Rëcipë


Honëy Garlic Salmon - garlicky, swëët and sticky salmon with simplë ingrëdiënts.
Takës 20 mins, so good and grëat for tonight's dinnër.

 Këyword Honëy Garlic Salmon

 •  Sërvings 3
 •  Caloriës 436 kcal
 •  Prëp Timë 5 minutës
 •  Cook Timë 15 minutës
 •  Total Timë 20 minutës
Article adapted from : easyweeknight.com

Ingrëdiënts • 12 oz salmon cut into 2-3 strips
 • 1 1/2 tëaspoons applë cidër vinëgar or lëmon juicë
 • 1 tablëspoon olivë oil
 • Salt
 • Black Pëppër
 • Pinch of cayënnë pëppër
 • 2 tablëspoons honëy
 • 3 clovës garlic mincëd
 • 1/2 lëmon slicëd into wëdgës
 • 1 tablëspoon warm watër

Instructions


 1. First, sëason thë surfacë of thë salmon with salt, black pëppër and cayënnë pëppër. Sët asidë.   
 2. And then, mix thë honëy, watër, applë cidër vinëgar or lëmon juicë and a pinch of salt togëthër. Stir to combinë wëll.
 3. After that, hëat up a skillët with thë olivë oil. Pan-fry thë salmon until half donë. Add thë garlic into thë pan until slightly brownëd. 
 4. Next add thë honëy mixturë and lëmon wëdgës into thë skillët, rëducë thë saucë until it's sticky.
 5. Finally it off by broiling thë salmon in thë ovën for 1 minutë or until thë surfacë bëcomës slightly charrëd (optional stëp). 
Chicken Recipes Healthy, Chicken Recipes Easy, Chicken Recipes Baked, Chicken Recipes 21 Day Fix, Chicken Recipes For Dinner, Chicken Recipes Casserole, Chicken Recipes Crockpot, Chicken Recipes Keto, Chicken Recipes Grilled, Chicken Recipes Shredded, Chicken Recipes Mexican, Chicken Recipes Quick, Chicken Recipes Boneless, Chicken Recipes Pasta, Chicken Recipes Oven, Chicken Recipes Instant Pot, Chicken Recipes Rotisserie, Chicken Recipes Drumstick, Chicken Recipes Asian, Chicken Recipes Whole, Chicken Recipes Low Carb, Chicken Recipes Creamy, Chicken Recipes Italian, Chicken Recipes Stuffed, Chicken Recipes Skillet, Chicken Recipes Videos, Chicken Recipes Roasted, Chicken Recipes Ranch, Chicken Recipes Chinese, Chicken Recipes Garlic, Chicken Recipes Paleo, Chicken Recipes Breaded, Chicken Recipes Leftover, Chicken Recipes Bone In, Chicken Recipes Ground, Chicken Recipes Fried, Chicken Recipes Simple, Chicken Recipes Spicy, Chicken Recipes Buffalo, Chicken Recipes BBQ, Chicken Recipes Slow Cooker, Chicken Recipes Mushroom, Chicken Recipes Lemon, Chicken Recipes Curry, Chicken Recipes Greek, Chicken Recipes Weight Watchers, Chicken Recipes Cooked, Chicken Recipes Stove Top, Chicken Recipes Marinated, Chicken Recipes Orange, Chicken Recipes Instapot, Chicken Recipes Pesto, Chicken Recipes Teriyaki, Chicken Recipes Thai, Chicken Recipes Clean, Chicken Recipes Pan, Chicken Recipes Gluten Free, Chicken Recipes Brown Sugar, Chicken Recipes Frozen, Chicken Recipes Indian, Chicken Recipes For Kids, Chicken Recipes Thighs, Chicken Recipes For Two, Chicken Recipes Slimming World, Chicken Recipes Cream Of, Chicken Recipes Fast, Chicken Recipes Rice, Chicken Recipes Summer, Chicken Recipes Diced, Chicken Recipes Crispy, Chicken Recipes Air Fryer, Chicken Recipes Best, Chicken Recipes Left Over, Chicken Recipes Cheap, Chicken Recipes Honey, Chicken Recipes Cajun, Chicken Recipes Parmesan, Chicken Recipes Boiled, Chicken Recipes Canned.

0 Response to "Honëy Garlic Salmon Rëcipë"

Post a Comment